Osnivanje FK Kozara

Kraj patnji i stradanja naroda na području Gradiške došao je 24. aprila 1945. godine. Tog dana su jedinice 23 Srpske divizije NOV Jugoslavije oslobodile ovaj napaćeni gradić na obali Save. Odmah po oslobođenju počeo se u Bos. Gradišku vraćati normalan život u svim sferama. Ni sport nije bio izuzetak. Već početkom juna pokrenuta je inicijativa […]

Više...